หจก. บีบีเอ็น ทูลลิ่ง ซัพพลาย

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

เครื่องมือวัด Mitutoyo


จำหน่ายเครื่องมือวัดMitutoyoที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิเช่น
1.VERNIER CALIPER, DIGITAL CALIPERS, DIAL CALIPES,
2.VERNIER HEIGHT GAUGES, DIAL HEIGHT GAUGES, DIGITAL HEIGHT GAUGES
3.UNIVERSAL BEVEL PROTRACTORS, UNIVERSAL BEVEL PROTACTOR WITH MAGNIFIER
4.OUTSIDE MICROMETERS, DIGITAL OUTSIDE MICROMETERS,
5.ELECTRONIC OUTSIDE MICROMETER SETS,
6.INSIDE MICROMETERS, DIGITAL MICROMETERS,
7.DIAL INDICATORS, DIGITAL INDICATORS, LONG RANGE DIAL INDICATORS,
8.PRECISION DIAL COMPARATORS, DIAL TEST INDICATORS, DIAL TEST INDICATORS WITH LONG CONTACT POINT,
9.MAGNETIC STAND, FLEXIBLE STEM MAGNETIC STAND, UNIVERSAL MECHANICALARM MAGNETIC STAND,
10.DIAL THICKNESS GAUGES, DIAL SNAP GAUGES, DIGITAL THICKNESS GAUGES,
11.DIAL BORE GAUGES, DIGITAL BORE GAUGES, RADIUS GAUGES, SCREW PITCH GAUGE,CENTER ANGEL GAUGES,
12.ROCKWELL HARDNES TESTER,HARDNESS TESTER,

http://www.bbntool.co.th
tel. 02-7435872

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น